Camping Software CampREIS

Met spijt in ons hart moeten wij u meedelen dat ook ons de COVID-19 pandemie fataal is geworden. Per 1-1-2022 zal de exploitatie van CampREIS helaas moeten worden gestaakt. Het aantal klanten dat het afgelopen twee jaar geen licentiekosten meer heeft betaald is de belangrijkste reden voor het moeten beŽindigen van de exploitatie van CampREIS. De meeste voormalige klanten zijn inmiddels overgestapt op volledig online reserveringssystemen. CampREIS is en was bedoeld voor het voeren van de reserveringsadministratie van kleine tot middelgrote campings. Blijkbaar heeft juiste deze groep het zwaar te verduren gehad in de afgelopen twee jaar en hebben zij ervoor gekozen om hun licentie van CampREIS niet te prolongeren. CampREIS zal echter onder Windows 10 in principe gewoon blijven werken alleen de ondersteuning vanuit PythiaSoft zal worden gestaakt. Overeenkomstig wordt natuurlijk ook de exploitatie van CampWEB per 1-1-2022 beŽindigd. Dit laatste heeft tevens te maken met het feit dat de door ons gebruikte hostingprovider geen ondersteuning meer biedt voor het platform waarop CampWEB is gebouwd.

Laatst bijgewerkt op zaterdag 15 januari 2022 10:00